Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Renhållning och avfall

Mise

Det är Ålands miljöservice k.f. (Mise) som fungerar som kommunens renhållningsmyndighet och ansvarar för att kommunen har en fungerande avfallshantering. Information om Mises avgifter och ordnande av avfallshantering hittar du på Mises egen webbplats.

För anmälan om renhållningsservice för din fastighet behöver du också kontakta Mise.

Bemannade återvinningscentraler

I Ödanböle ligger Mise återvinningscentral (ÅVC) dit du kan föra avfall som du inte kan slänga i dina egna sopkärl. 

Publicerad 31.1.2018
Uppdaterad 13.2.2024