Badstränder och simskolor

Badstränder

Små allmänna badstränder, som godkänts av ÅMHM, provtas tre gånger per säsong. Är provet dåligt tas nya prover. I Jomala finns tre små allmänna badstränder: Se kartan nedan för mer information var kommunens badstränder ligger. Badsträndernas underhåll sköts av kommunens tekniska förvaltning.

Simskolor

Folkhälsan på Åland r.f. anordnar årligen sommarsimskolor i Jomala.

Badstränder

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 4.1.2018