Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Badstränder och simskolor

Badstränder

Små allmänna badstränder, som godkänts av ÅMHM, provtas tre gånger per säsong. I Jomala finns tre små allmänna badstränder. Se kartan nedan för mer information var kommunens badstränder ligger. Badsträndernas underhåll sköts av kommunens tekniska förvaltning.

Simskolor

Folkhälsan på Åland r.f. anordnar årligen sommarsimskolor i Jomala.

Badstränder

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024