Badstränder och simskolor

Badstränder

Små allmänna badstränder, som godkänts av ÅMHM, provtas tre gånger per säsong. I Jomala finns tre små allmänna badstränder. Se kartan nedan för mer information var kommunens badstränder ligger. Badsträndernas underhåll sköts av kommunens tekniska förvaltning.

Simskolor

Folkhälsan på Åland r.f. anordnar årligen sommarsimskolor i Jomala.

Badstränder

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 6.7.2021