Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Alarmcentralen

När du ringer nödnummer 112 kommer du till alarmcentralen, som i sin tur larmar den lämpligaste räddningsresursen. Alarmcentralen är en enhet under Ålands landskapsregering. Vid alarmcentralen arbetar en alarmmästare och sex alarmoperatörer.

Alarmcentralens uppgifter

  • Under alla dygnets tider ta emot nödanmälningar och på basen av dem bedöma hjälpbehovet och alarmera ut erfordeliga räddningsresurser. 
  • På fastställt sätt alarmera den närmast olycksplatsen, eller i övrigt lämpligaste, räddningsresursen samt att upprätthålla behövliga förbindelser mellan myndigheter, organisationer och andra. 
  • Förmedla inkommande beställningar av sjuktransporter. 
  • Förena nödsamtal avsedda för andra myndigheter och inrättningar till deras vederbörande jourställen. 
  • Bevaka trygghetstelefoner, brand- och andra alarmanläggningar som är anknutna till alarmcentralen och verkställa erforderliga alarm och anmälningar. 
  • Upprätthålla beredskap för att vid behov fungera som signal- och ledningscentral för brand och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningstjänsten i övrigt. 
  • Förmedla information om räddningstjänst- och säkerhetsfrågor mellan myndigheter, inrättningar och andra samt tillse att befolkningen varnas för olyckor eller andra farosituationer. 
  • Hålla uppgifter om ledningsarrangemang och om de resurser som står till förfogande aktuella. 
  • Samla statistiska uppgifter om nödmeddelanden, olyckor och räddningsverksamhet och vid behov förmedla dem till räddningsmyndigheterna.
Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024