Alarmcentralen

När du ringer nödnummer 112 kommer du till alarmcentralen, som i sin tur larmar den lämpligaste räddningsresursen. Alarmcentralen är en enhet under Ålands landskapsregering. Vid alarmcentralen arbetar en alarmmästare och sex alarmoperatörer.

Alarmcentralens uppgifter

  • Under alla dygnets tider ta emot nödanmälningar och på basen av dem bedöma hjälpbehovet och alarmera ut erfordeliga räddningsresurser. 
  • På fastställt sätt alarmera den närmast olycksplatsen, eller i övrigt lämpligaste, räddningsresursen samt att upprätthålla behövliga förbindelser mellan myndigheter, organisationer och andra. 
  • Förmedla inkommande beställningar av sjuktransporter. 
  • Förena nödsamtal avsedda för andra myndigheter och inrättningar till deras vederbörande jourställen. 
  • Bevaka trygghetstelefoner, brand- och andra alarmanläggningar som är anknutna till alarmcentralen och verkställa erforderliga alarm och anmälningar. 
  • Upprätthålla beredskap för att vid behov fungera som signal- och ledningscentral för brand och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningstjänsten i övrigt. 
  • Förmedla information om räddningstjänst- och säkerhetsfrågor mellan myndigheter, inrättningar och andra samt tillse att befolkningen varnas för olyckor eller andra farosituationer. 
  • Hålla uppgifter om ledningsarrangemang och om de resurser som står till förfogande aktuella. 
  • Samla statistiska uppgifter om nödmeddelanden, olyckor och räddningsverksamhet och vid behov förmedla dem till räddningsmyndigheterna.
Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 14.2.2020