Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Södersunda fritidshem

I västra Jomala vid Södersunda skola finns Södersunda fritidshem. Verksamheten har utrymmen i egen byggnad på skolgården och har 26 platser för barn i årskurs 1 och 2.

Arbetsplan

Du hittar fritidshemmets arbetsplan i menyraden

Publicerad 13.11.2017
Uppdaterad 5.4.2024