Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Fakturering

E-faktura

Jomala kommun önskar i första hand att ta emot elektroniska fakturor från leverantörer.

Kommunens uppgifter är:

  • E-fakturaadress/Finvoice-adress: FI1266100000012010
  • Nätoperatör: Ålandsbanken
  • Förmedlarbeteckning: AABAFI22

Vid beställning bör en beställarkod anges av kunden. Om möjligt ber vi leverantören att fylla i beställarkoden i OrderIdentifier-fältet på fakturen.

Faktura via e-post

Fakturor kan också skickas i PDF-format till faktura@jomala.ax.

Pappersfaktura

Gällande pappersfakturor ber vi att samtliga fakturor riktas till kommunkansliets adress. Märk fakturorna tydligt med beställarreferens/mottagare och beställarkod. Adressen är följande:

PB 2
AX-22151 Jomala
Åland, Finland

Denna information avseende fakturor till Jomala kommun kan även laddas ner som en bilaga via högermenyn.

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 13.2.2024