Fakturering

E-faktura

Jomala kommun önskar i första hand att ta emot elektroniska fakturor från leverantörer.

Kommunens uppgifter är:

  • E-fakturaadress/Finvoice-adress: FI1266100000012010
  • Nätoperatör: Ålandsbanken
  • Förmedlarbeteckning: AABAFI22

Vid beställning bör en beställarkod anges av kunden. Om möjligt ber vi leverantören att fylla i beställarkoden i OrderIdentifier-fältet på fakturen.

Faktura via e-post

Fakturor kan också skickas i PDF-format till faktura@jomala.ax.

Pappersfaktura

Gällande pappersfakturor ber vi att samtliga fakturor riktas till kommunkansliets adress. Märk fakturorna tydligt med beställarreferens/mottagare och beställarkod. Adressen är följande:

PB 2
AX-22151 Jomala
Åland, Finland

Denna information avseende fakturor till Jomala kommun kan även laddas ner som en bilaga via högermenyn.

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 11.5.2021