Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Fritidshemmet Humlan

Fritidshemsverksamhet för östra Jomala bedrivs i Prästgården by intill Vikingaåsens skola och heter Humlan. Det finns sammanlagt 52 platser för barn i årskurs 1 och 2. Aktuell information om fritidshemmet hittar du på Vikingaåsens skolas hemsida.

Arbetsplan

Fritidshemmets arbetsplan hittar du i menyraden.

Publicerad 13.11.2017
Uppdaterad 5.4.2024