Vikingaåsens skola

Landsbygdens största skola är belägen i kommunens centrum i Prästgården by, högt uppe på historisk mark, invid kyrkan och vikingagravfälten. Det 30-åriga skolhuset återinvigdes efter omfattande renovering 1998-1999.

Framfötterna har från skolans sida ofta visats i idrottssammanhang och sedan flera år har det överlag satsats extra tid på friskvård. Vid sidan av den naturliga prioriteringen på basfärdigheter erbjuder skolan ovanligt fina förutsättningar för trä- och textilslöjd. Upprätthållandet av en datasal har smidigt gett samtliga barn möjligheter att öva sig i grundläggande datafärdigheter.

För att nå de mål som samhället kräver arbetar skolan för att samtliga elever ska:

  • lyckas och känna sig värdefulla
  • ha lust att lära
  • känna trivsel och trygghet
  • utveckla kreativitet och sociala färdigheter
  • ta ansvar.
Publicerad 13.11.2017
Uppdaterad 16.1.2023