Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Vikingaåsens skola

Landsbygdens största skola är belägen i kommunens centrum i Prästgården by, högt uppe på historisk mark, invid kyrkan och vikingagravfälten. Det 30-åriga skolhuset återinvigdes efter omfattande renovering 1998-1999.

Framfötterna har från skolans sida ofta visats i idrottssammanhang och sedan flera år har det överlag satsats extra tid på friskvård. Vid sidan av den naturliga prioriteringen på basfärdigheter erbjuder skolan ovanligt fina förutsättningar för trä- och textilslöjd. Upprätthållandet av en datasal har smidigt gett samtliga barn möjligheter att öva sig i grundläggande datafärdigheter.

För att nå de mål som samhället kräver arbetar skolan för att samtliga elever ska:

  • lyckas och känna sig värdefulla
  • ha lust att lära
  • känna trivsel och trygghet
  • utveckla kreativitet och sociala färdigheter
  • ta ansvar.
Publicerad 13.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024