Lantbruk

Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

Blanketter

De flesta blanketter som behövs vid ansökningar och anmälningar kan erhållas från lantbrukskansliet.

Jord- och skogsbruksministeriet 

Blanketter som hör till Jord- och skogsbruksministeriets behörighetsområde kan även hämtas från Jord- & Skogsbruksministeriets hemsida (JSM).

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

Blanketter som hör till Eviras behörighetsområde kan även hämtas från Eviras hemsida.

Ålands landskapsregering 

Blanketter som hör till Ålands landskapsregerings behörighetsområde kan hämtas från regeringens hemsida.

Skördeskador

Anmälan om skördeskada ska göras på fastställd blankett till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 10.10.2017