Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Lantbruk

Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

Stödansökningar

Stödansökningar kommer numera bara att göras elektroniskt. 

Livsmedelsverket 

Blanketter som berör djurhållningen hittas också på Livsmedelsverkets hemsida. 

Skördeskador

Anmälan om skördeskada ska göras på fastställd blankett till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts.

//Lantbrukskansliet
05.01.2023

 

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024