Lantbruk

Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

Blanketter

De flesta blanketter som behövs vid ansökningar och anmälningar kan erhållas från lantbrukskansliet. De flesta blanketter är årsspecifika, så använd blanketter som är aktuella för stödåret. 

Livsmedelsverket 

Blanketter som hör till Livsmedelsverkets behörighetsområde kan även hämtas från Livsmedelsverkets hemsida. Klicka på den blåa understrukna texten för att komma till Livsmedelsverkets hemsida. 

Blanketter som berör djurhållningen hittas också på Livsmedelsverkets hemsida. 

Ålands landskapsregering 

Blanketter som hör till Ålands landskapsregerings behörighetsområde kan hämtas från regeringens hemsida. På landskapsregeringens hemsida finns också guiderna för tvärvillkor och journalföring. 

Skördeskador

Anmälan om skördeskada ska göras på fastställd blankett till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts.

//Lantbrukskansliet
27.4.2020

 

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 27.4.2020