Lantbruk

Lantbruksförvaltningen inom kommunerna Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga sköts av en gemensam lantbrukssekreterare som har sitt kansli i Jomala kommunkansli.

Stödansökningar

Stödansökningar kommer numera bara att göras elektroniskt. 

Livsmedelsverket 

Blanketter som berör djurhållningen hittas också på Livsmedelsverkets hemsida. 

Skördeskador

Anmälan om skördeskada ska göras på fastställd blankett till kommunens lantbrukssekreterare så fort skadan upptäckts.

//Lantbrukskansliet
05.01.2023

 

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 5.1.2023