Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Måltidsservice

Måltidsservice är avsedd för personer som inte själva kan få sin dagliga mat tillredd och/eller har möjlighet att ta sig ut för att äta. Färdiga matportioner beställs från Ålands Björntjänster AB och levereras till klienten mot avgift.

Endast om särskilda skäl föreligger kan hemservicen tillreda enklare huvudmåltider i hemmet (till exempel koka gröt, potatis/makaroner). Som särskilda skäl kan betraktas medicinska skäl eller särskilt ansträngd ekonomi.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 15.3.2024