Måltidsservice

Måltidsservice är avsedd för personer som inte själva kan få sin dagliga mat tillredd och/eller har möjlighet att ta sig ut för att äta. Färdiga matportioner beställs från Rönngårdens kök och levereras till klienten mot avgift.

Endast om särskilda skäl föreligger kan hemservicen tillreda enklare huvudmåltider i hemmet (till exempel koka gröt, potatis/makaroner). Som särskilda skäl kan betraktas medicinska skäl eller särskilt ansträngd ekonomi.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021