Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Folkhälsans gruppboende Linden

Jomala kommun köper vårdplatser från Folkhälsans grupphem Linden, som är ett resurserat dygnet runt-boende (ESB-demens) med nio platser för personer med minnessjukdom. Det praktiska arbetet förverkligas genom ett rehabiliterande arbetssätt och egenvårdarsystem. Klientens individualitet, självbestämmanderätt, livssyn och livserfarenhet respekteras.

Klicka här för att komma till folkhälsans hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021