Folkhälsans gruppboende Linden

Jomala kommun köper vårdplatser från Folkhälsans grupphem Linden, som är ett resurserat dygnet runt-boende (ESB-demens) med nio platser för personer med minnessjukdom. Det praktiska arbetet förverkligas genom ett rehabiliterande arbetssätt och egenvårdarsystem. Klientens individualitet, självbestämmanderätt, livssyn och livserfarenhet respekteras.

Klicka här för att komma till folkhälsans hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021