Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Övrig socialvård

Socialvården på Åland samlas sedan 2021 under ett och samma tak och kommunernas socialkanslier har förts över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) (tidigare Ålands omsorgsförbund). Från och med 2021 sköter KST all socialvård förutom barnomsorg och äldreomsorg. KST har hand om:

 • Stöd för närståendevård (under 65 år)
 • Handikappservice
 • Service som stöder rörligheten
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg
 • Missbrukarvård
 • Utkomststöd
 • Tidigt stöd för barn och familj
 • Moderskapsunderstöd
 • Faderskapserkännanden
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Avtal om vård och umgänge
 • Våld i nära relationer
 • Barnskydd

Besöksadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växel: 018 – 532 800 
E-post: info@kst.ax

Klicka här för att komma till Kommunernas socialtjänsts hemsida.

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021