Infobladet

Infobladet utkommer i slutet av alla månader utom i juli då det är uppehåll.  Material till Infobladet sänds senast den 15:e i utgivningsmånaden till infobladet@jomala.ax.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 7.12.2017