Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Dagverksamhet för minnessjuka

Dagverksamhetsplatser för minnessjuka köps av Oasen boende- och vårdcenter och pågår flera dagar i veckan 9:00 - 15:00. Oasens dagverksamhet verkar i förebyggande och upprätthållande syfte för personer med minnessjukdom samt i avlastande syfte för anhöriga och närståendevårdare. I dagverksamheten strävar man till att ta hänsyn till de enskilda deltagarnas behov.

Anhållan om plats riktas till kommunens äldreomsorgschef.

Klicka här för att komma till Oasens hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 15.3.2024