Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Klippverk

Jomala bibliotek klipper ut artiklar om Jomala ur lokaltidningarna. De äldsta klippböckerna är från mitten av 50-talet. På senare år har idrottsartiklar utelämnats, då idrottsrörelsen gör egna klippverk om detta.

Klippböckerna är en guldgruva för dem som är intresserade av vad som hänt i kommunen och hur det kommenterats i tidningarna. Fråga efter klippböckerna i lånedisken så hjälper vi dig.

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022