Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Grundskoleutbildning för vuxna / anmälan till slutskedet

Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer, vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan.

Grundskoleutbildning för vuxna består av: 

läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskus 1 - 3)

inledningsskedet (motsvarar årskurs 4 - 6)

slutskedet (motsvarar årskurs 7 - 9)

Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun.
Anmälningsblankett till slutskedet finns som bilaga i menyraden.

För att få hjälp med att fylla i blanketten så kan du vända dig till utbildningschef Mathias Eriksson per e-post: mathias.eriksson@sahd.ax eller per telefon 0457 5167 156. Utbildningschefen undertecknar sedan ansökan och skickar in den till Ålands Folhögskola.

Publicerad 26.4.2021
Uppdaterad 26.4.2021