Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Oasen boende- och vårdcenter

Effektiverat serviceboende (ESB)

Ett effektiverat serviceboende är avsett för personer i behov av dygnet runt omsorg och/eller övervakning. Jomala kommun köper sina ESB-platser av Oasen boende- och vårdcenter. Avdelningen ESB Liljans strävan är att skapa trygghet och trivsel i en hemlik miljö där de boende uppmuntras till aktiviteter som främjar den fysiska och mentala hälsan.

Institutionsvård

Institutionsboende är avsett för personer vars omsorg kräver kontinuerlig övervakning och/eller omfattande medicinsk vård som inte kan fullgöras genom öppenvårdens resurser eller boendeservice på ett ESB.

Jomala kommun har i dagsläget avtal om 15 institutionsplatser med Oasen. Vårdplats kan beviljas permanent eller för en period i syfte att rehabilitera och förstärka funktionsförmågan efter en sjukhusvistelse. Även intervallvård kan tillämpas.

Klicka här för att komma till Oasens egen hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021