Tillstånd och regler

Många gånger krävs det tillstånd eller anmälan av företagsverksamheten.

Näringsrätt

För att utöva näring på Åland krävs antingen åländsk hembygdsrätt alternativt fem års oavbruten bosättning på Åland eller tillstånd att utöva näring. Bolag och andra sammanslutningar ska alltid ha tillstånd att utöva näring. Näringsrätt söks från Ålands landskapsregegering.

Miljö och hälsa 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. Hit vänder du dig bland annat i frågor som gäller livsmedelsverksamhet, kemikalier och bränslen samt alkohol och tobak.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 17.2.2020