Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Åland Film Commission

Åland Film Commission, som hör till Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning, arbetar för att utländska filmproducenter ska välja Åland som inspelningsplats. Jomala kommun deltar som supporter till Åland Film Commission. Engagemanget innebär att kommunen erbjuder avgiftsfri träning för produktionsgrupper i Vikingahallens gym, om filmproduktionen har anknytning till Jomala. 

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 13.2.2024