Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Aktuellt

Stödperioden 2023-2027

Här finns länkar till Livsmedelsverkets information: 

Årsklocka för odlarstöd - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Jordbruk - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Åkerstöd - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Vipumobilen

Här finns länkar till Landskapsregeringens information för den nya perioden:

Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2023 - 2027 | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Ersättning för ekologisk produktion | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Miljöersättning | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Kompensationsersättning 2023-2027 | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Djurens välbefinnande | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Ersättning för ursprungsraser | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats för år 2023.

Det lönar sig att bekanta sig noggrant med villkoren, eftersom både bidragssystemets struktur och innehåll i djurbidragen har ändrats

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2022.

Detta innebär att man årligen gör en anmälan om deltagande vad gäller djurstöden.

Ansökningstiden 2023 är  9.1-24.1.

Bidrag för nötkreatur:

 Bidrag för dikor och mjölkkor (fasta Åland)

 Bidrag för tjurar (fasta Åland)

 Bidrag för nötkreatur i yttre skärgården (skärgården)

 Bidrag för slaktkvigor  (Fasta Åland och yttre skärgården)

Bidrag för får och getter:

 Bidrag för tackor och hongetter (Fasta Åland och yttre skärgården)

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (Fasta Åland och yttre skärgården)

Ansökningsanvisningar för djurbidrag 2023 - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

För er som ingick ett nytt tvåårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2021 skall ni göra kvalitetstest av åkerjord senast den 30.4.2023.

Klicka här för att komma till självbedömningsblanketten.

Får-, get- och svinregistrets kundservicens kontaktuppgifter förändras från och med 1.1.2022

Klicka här för att komma till livsmedelsverkets hemsida och de uppdaterade kontaktuppgifter.

Nötkreatursregistrets kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna för nötkreatursregistrets kundservice ändras.
Öppethållningstiderna (8:15-16:00) förblir oförändrade, men kontaktuppgifterna ändras.
Telefonnummer: 0295 205 300 (telefontjänsten öppnas 27.04.2022)
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi
Postadress: Nötkreatursregistret/Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

https://nauta.ruokavirasto.fi/

Ersättning för skördeskador orsakade av fridlysta djur

Miljöbyrån ersätter skördeskador orsakade av fridlysta djur så som trana, sångsvan eller annan art för vilka skyddsjakt inte direkt kan medges.
Klicka här för att komma till Ålands landskapsregerings hemsida där du kan läsa mer.

Djurhållarregistret – nu kan du själv som djurhållare göra anmälningar och korrigera uppgifter

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster kan djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.

Se länkarna nedan för mer information:

Klicka här för att komma till Livsmedelverkets hemsida med information om djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

Klicka här för att komma till inloggning hos djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster.

Klicka här för att komma tills anvisningarna för djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Finansieringen är igen tryggad för 2022 och även för nästa år.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

 

// Lantbrukskansliet
21.04.2023

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 26.3.2024