Aktuellt

Observera! Notera att sista ansökningsdag är 2.2.2022
Anmälningar om deltagande i EU:s djurersättningar skall ansökas varje år från och med år 2022.

Hittills har anmälningar om deltagande varit i kraft tills vidare, men de nuvarande anmälningarna om deltagande upphör att gälla vid utgången av 2021. I fortsättningen måste anmälan göras årligen.
Planerad ansökningstid för 2022 kommer att bli i januari och görs i VIPUn eller på pappersblankett.
Klicka här för att komma till livsmedelsverkets hemsida där du kan läsa mer.

Får-, get- och svinregistrets kundservicens kontaktuppgifter förändras från och med 1.1.2022

Klicka här för att komma till livsmedelsverkets hemsida och de uppdaterade kontaktuppgifter.
//
16.12.2021

Ersättning för sködreskador orsakade av fridlysta djur

Miljöbyrån ersätter skördeskador orsakade av fridlysta djur så som trana, sångsvan eller annan art för vilka skyddsjakt inte direkt kan medges.
Klicka här för att komma till Ålands landskapsregerings hemsida där du kan läsa mer.

Viktigt med tanke på Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister

Tidtabellen är nu att det nya nötkreatursregistret skall vara i bruk i mars 2022.
Efter att det nya nötkreatursregistret tagits i bruk kan anmälningar till nötkreatursregistret göras med Livsmedelsverkets avgiftsfria ärendehanteringstillämpning, med kommersiella tillämpningar (t.ex. MinGård) eller via kundtjänsten.

Med hjälp av fullmakterna kan du ge en annan part fullmakt (t.ex. programmet MinGård) att för din räkning lämna uppgifter till det officiella nötkreatursregistret och/eller bläddra bland dina uppgifter i det officiella nötkreatursregistret. Detta för att bara behöva göra anmälan på ett ställe.

Fullmakt att lämna anmälningar och bläddra i nötkreatursregistret kan en sådan person ge, som hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten registrerat sig som hållare av nötkreatur i djurhållarregistret.
Klicka här för att komma till djurhållar- och djurhållnings­platsregistrets e‑tjänst.
Alla delaktiga i lägenhetssignumet har rätt att lämna anmälningar och bläddra bland lägenhetssignumets uppgifter i nötkreatursregistret i Livsmedelsverkets ärendehanteringstillämpning. Delaktiga i lägenhetssignumet behöver således inte ges någon fullmakt. Vilka som är delaktiga i lägenhetssignumet kan du kolla upp med tjänsten Vipu eller hos din lantbrukssekreterare.

Enligt anvisningarna ska den ansvarige som är registrerad i djurhållarregistret göra ett personligt bemyndigande.

Om den djuransvarige använder nätbankskoder eller någon annan stark elektronisk identifieringsmetod, kan fullmakten göras elektroniskt.
Klicka här för att komma till suomi.fi och hantera fullmakter.

Anvisningen om hur fullmakten ska göras finns på Mtechs webbplats:
klicka här för att komma dit.

Mer info skall komma i januaris nötkreatursregistrets följebrev.

Handläggningstiden för ansökningarna är minst 3–4 veckor.

 

Djurhållarregistret – nu kan du själv som djurhållare göra anmälningar och korrigera uppgifter

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster kan djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.

Se länkarna nedan för mer information:

Klicka här för att komma till Livsmedelverkets hemsida med information om djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

Klicka här för att komma till inloggning hos djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster.

Klicka här för att komma tills anvisningarna för djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

// Lantbrukskansliet
14.10.2021
 

 

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

// Lantbrukskansliet
3.7.2020

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 12.1.2022