Aktuellt

Coronavirusets inverkan på jordbruksstöden

Det lönar sig att använda e-tjänsten VIPU i ärenden som har med jordbruksstöden att göra. Lämna in stödansökningarna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög under coronavirusepidemin på grund av det stora antalet användare.

Sista ansökningsdag är 15.6.2020 och preliminärt öppnar årets stödansökan i VIPUn 27.4.2020.

Livsmedelsverket rekommenderar att man uträttar lantbruksärenden under coronavirusepidemin genom att ringa eller skicka e-post. Kom överens i förväg om ett eventuellt besök.

Årets ansökningsguide och blanketter finns på livsmedelsverkets hemsida.

Med följande länk kommer du till guiderna: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodguider/#ansokningsguide och på vänstersida finns länk till blanketter.

Stödrättigheter

Titta redan nu över stödrättigheterna ifall de behöver överföras i år, t.ex. arrende som förnyats. Och lämna i så fall in blanketterna 103A och 103B till överlåtarens lantbrukskansli redan nu så är det klart.

Stödrättigheter kan ansökas från nationella reserven som tidigare.

Tvärvillkor

Årets tvärvillkorsguide är uppdaterad på landskapsregeringens hemsida, även checklistan finns där. Observera att dessa dokument uppdateras.

Med följande länk kommer du till landskapsregeringen: https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket Rulla ner på sidan så hittar du länk till guiden och checklistan.

Öronmärken till nötkreatur

Det blir obligatoriskt för nötkreatur som föds efter 1.10.2020 att märkas med elektroniska öronmärken. I praktiken innebär det att en kalv får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Tänk på det nu om du beställer nya öronmärken. Observera att du kan behöva köpa en ny märktång för att få e-märkena att passa i tången.

Länk till Jord- och skogsbruksministeriets meddelande:

https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/naudoille-elektroninen-korvamerkki-vahentamaan-virheita-ja-parantamaan-ruuan-jaljitettavyytta

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

Fax kan inte mera användas

Från och med 1.1.2020 går det inte längre att använda fax för att sköta anmälningar till får- och getregistret samt svinregistret. I fortsättningen kan du göra anmälningar i e-tjänsten på webben, med blanketter eller per telefon.

För att använda e-tjänsten är adressen till både får- och getregistret samt svinregistret https://elaintietojarjestelma.evira.fi/elainas/.

Om du inte tidigare använt e-tjänsten måste du ansöka om rättigheter till registret hos din lantbrukssekreterare.

Blanketter hittar man på Livsmedelsverkets hemsida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/.

Vill du maila blanketter använd då lammasvuohi@mtech.fi. En blankett som returnerats per mejl behöver inte kompletteras med underskrift, om blanketten innehåller tillräckligt med information om avsändaren.

Vill du ringa är telefonnumren:

Får- och getregistret tel. 09 85 666 002

Svinregistret tel. 09 85 666 003

// Lantbrukskansliet
31.3.2020

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 31.3.2020