Aktuellt

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

 

Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna

Livsmedelsverket har beslutat att man från och med 2020 inte postar några sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till lantbruksföretagare. Tidigare har man postat stödsammandrag varje år vid månadsskiftet januari-februari men det kommer man alltså inte att göra framöver.

Sammandraget över utbetalda jordbruksstöd kan ni se och skriva ut genom att logga in i Vipu-tjänsten.

 

Fax kan inte mera användas

Från och med 1.1.2020 går det inte längre att använda fax för att sköta anmälningar till får- och getregistret samt svinregistret. I fortsättningen kan du göra anmälningar i e-tjänsten på webben, med blanketter eller per telefon.

För att använda e-tjänsten är adressen till både får- och getregistret samt svinregistret https://elaintietojarjestelma.evira.fi/elainas/.

Om du inte tidigare använt e-tjänsten måste du ansöka om rättigheter till registret hos din lantbrukssekreterare.

Blanketter hittar man på Livsmedelsverkets hemsida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/.

Vill du maila blanketter använd då lammasvuohi@mtech.fi. En blankett som returnerats per mejl behöver inte kompletteras med underskrift, om blanketten innehåller tillräckligt med information om avsändaren.

Vill du ringa är telefonnumren:

Får- och getregistret tel. 09 85 666 002

Svinregistret tel. 09 85 666 003

 

// Lantbrukskansliet
28.11.2019

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 28.11.2019