Aktuellt

Guide till areal- och jordbrukarstöd 2022

*Enligt Livsmedelsverket kommer vårens stödansökan att börja den 5.5 och avslutas den 15.6

Trädor som utgör ekologisk fokusareal får tas i produktion i år – läs på i guiden hur de skall anmälas

Klicka här för att komma till årets guide 

För er som ingick ett nytt tvåårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2021 skall ni göra kvalitetstest av åkerjord senast den 30.4.2023.

Klicka här för att komma till självbedömningsblanketten.

 

Stödsystemet för djurbidrag ändras

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats år 2022
Klicka här för att läsa informationen på livsmedelsverkets hemsida.
Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

 •  EU:s bidrag för nötkreatur (hela landet)
 •  EU:s bidrag för mjölkkor (stödområde AB
 •  EU:s får- och getbidrag
  • Bidrag för tackor (stödområde AB)
  • Bidrag för hongetter (stödområde AB)
  • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet)

Klicka här för att läsa de nya villkoren.

 

Får-, get- och svinregistrets kundservicens kontaktuppgifter förändras från och med 1.1.2022

Klicka här för att komma till livsmedelsverkets hemsida och de uppdaterade kontaktuppgifter.
//
16.12.2021
 

Nötkreatursregistrets kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna för nötkreatursregistrets kundservice ändras.
Öppethållningstiderna (8:15-16:00) förblir oförändrade, men kontaktuppgifterna ändras.
Telefonnummer: 0295 205 300 (telefontjänsten öppnas 27.04.2022)
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi
Postadress: Nötkreatursregistret/Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Ersättning för skördeskador orsakade av fridlysta djur

Miljöbyrån ersätter skördeskador orsakade av fridlysta djur så som trana, sångsvan eller annan art för vilka skyddsjakt inte direkt kan medges.
Klicka här för att komma till Ålands landskapsregerings hemsida där du kan läsa mer.

 

Djurhållarregistret – nu kan du själv som djurhållare göra anmälningar och korrigera uppgifter

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster kan djurhållaren själv lämna anmälningar om sin djurhållning och sina djurhållningsplatser och kadaverplatser.

Se länkarna nedan för mer information:

Klicka här för att komma till Livsmedelverkets hemsida med information om djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

Klicka här för att komma till inloggning hos djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänster.

Klicka här för att komma tills anvisningarna för djurhållar- och djurshållningsplatsregistret.

// Lantbrukskansliet
14.10.2021

 

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Finansieringen är igen tryggad för 2022 och även för nästa år.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

 

LPA HAR FÖLJANDE GRATIS KURS PÅ KOMMANDE:

Lantbruksföretagarens välmående ABC 14-15.6.2022, Hotell Pommern, Mariehamn
Från utbildningen får du med dig:

 •  information om välmående och vad som påverkar välmående.
 •  lättare att se över ditt eget samt andras välmående.
 •  färdigheter att klara av livets olika motgångar.

Klicka här för att komma till programmet. 

 

// Lantbrukskansliet
4.5.2022

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 4.5.2022