Aktuellt

Skörd på grönträdor som utgör EFA-areal

I år är det möjligt att bärga skörd på grönträdor som utgör EFA-areal. Anmälan ska göras till din lantbrukssekreterare inom 15 dagar från att beslut om bärgning av skörd på EFA-träda tagits.

Läs info från Livsmedelsverket: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/nyheter/i-ar-ar-det-mojligt-att-barga-skord-pa-grontrader-som-utgor-efa-areal/

En blankett för anmälan finns som bilaga i menyraden. 

Anmälan kan lämnas in på mail till kerstin.lundberg@jomala.ax eller per post till kommunkansliet.

Coronavirusets inverkan på jordbruksstöden

Det lönar sig att använda e-tjänsten VIPU i ärenden som har med jordbruksstöden att göra. Lämna in stödansökningarna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög under coronavirusepidemin på grund av det stora antalet användare.

Livsmedelsverket rekommenderar att man uträttar lantbruksärenden under coronavirusepidemin genom att ringa eller skicka e-post. Kom överens i förväg om ett eventuellt besök.

Årets ansökningsguide och blanketter finns på livsmedelsverkets hemsida.

Med följande länk kommer du till guiderna: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodguider/#ansokningsguide och på vänstersida finns länk till blanketter.

Tvärvillkor

Årets tvärvillkorsguide är uppdaterad på landskapsregeringens hemsida, även checklistan finns där. Observera att dessa dokument uppdateras.

Med följande länk kommer du till landskapsregeringen: https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket Rulla ner på sidan så hittar du länk till guiden och checklistan.

Öronmärken till nötkreatur

Det blir obligatoriskt för nötkreatur som föds från och med 1.1.2021 att märkas med elektroniska öronmärken. I praktiken innebär det att en kalv får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Tänk på det nu om du beställer nya öronmärken. Observera att du kan behöva köpa en ny märktång för att få e-märkena att passa i tången.

Länk till Livsmedelsverkets information:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/ajankohtaista-elainten-merkinnasta-ja-rekisteroinnista/for-notkreatur-som-fods-ar-2021-bor-det-andra-oronmarket-vara-elektroniskt/

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

// Lantbrukskansliet
3.7.2020

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 3.7.2020