Tomter

För närvarande har kommunen inga egna tomter till försäljning eller arrende.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 15.3.2021