Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

bärkraft.ax

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi finns nätverket bärkraft.ax. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Målet med Bärkraft är att skapa ett hållbart Åland senast till år 2051 där alla, både natur och människor, kan må bra. FN har tagit fram 17 globala mål som samtliga länder har skrivit under. Dessa mål jobbar för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social-, ekonomisk- och ekologisk utveckling. Bärkraft är Ålands bidrag och arbetar för att uppnå målen tillsammans med invånarna. Mer information om nätverket Bärkraft hittar du här. 

Jomala kommun är en så kallad medaktör till nätverket Bärkraft. Det innebär att kommunen har ställt sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Utvecklings- och hållbarhetsagendan hittar du här. 

Pågående projekt där kommunen deltar

Smart värmesystem till Vikingaåsens skola, Smart Energy Åland  

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 13.2.2024