Fältarna

Fälta 

Att fälta innebär att vistas på platser där ungdomar är. Varje vecka besöker fältarna alla högstadieskolor på fasta Åland. 

Fältarna besöker fritidsgårdarna vissa kvällar i veckan och är ibland ute på stan på eftermiddagarna. De jobbar även cirka två helgkvällar per månad.

Kontakt

Organisation

Mariehamns stad har fyra fältarbetartjänster som lyder under stadens socialnämnd. Fältarna är anställda för att arbeta förebyggande med och för åländska ungdomar i åldern 13-17 år, med tyngdpunkt på högstadieåldern. 50 % av budgeten betalas av Mariehamns stad och resterande 50 % av de övriga åländska kommunerna.

Fältarbetarna ingår i avdelningen för social service i Mariehamn. Alla fältare har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Publicerad 19.10.2017
Uppdaterad 20.11.2020