Bokgåva

Genom läsning lär sig barn inte bara språk, utan får tillgång till hela världen genom berättelserna. De socialiseras, lär sig moral, förstår hur de förväntas agera och reagera, lär sig människans historia och vidgar sin horisont.

Bok till alla nyfödda och adopterade barn

Jomala kommun vill understöda barnens insteg i bokens värld, och ger en bokgåva till alla nyfödda och adopterade i Jomala kommun. Välkommen in till Jomala bibliotek och hämta en bok åt ditt barn. Du kan välja mellan "Barnets första bok", "Barnens ramsbok" och "De små barnens bok".

Vi hoppas ni får många fina stunder med gåvoboken!

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022