Plogning av privata infarter vintern 2021-2022

Tekniska förvaltningen meddelar:

(Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden.)

Distrikt 1

Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp och Ödanböle
Plogare: Tobias Johansson tel 0457 3429 160

Distrikt 2

Gregersö, Möckelö och Södra Sviby
Plogare: MD Svets & Montage tel 040 3616 112

Distrikt 3

Norra Sviby, Södersunda, Norra Torp och Vestansunda
Plogare: Firma John Karlsson tel 0457 3434 993

Distrikt 4

Karrböle, Möckelby, Norrsunda, Ulfsby och Vargsunda
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 5

Andersböle, Björsby, Gölby, Ingby, Jomalaby och Ringsböle
Plogare: Niclas Häggblom tel 0457 5244 310

Distrikt 6

Bremholm, Grönbacka, Jettböle, Lemström, Ytterby, Önningeby och Överby
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 8

Dalkarby
Plogare: Fredrik Andersson tel 040 8770 510

Distrikt 9

Kalmsta, Vesterkalmare och Österkalmare
Plogare: Robin Mansén tel 040 7304 888

Distrikt 10

Kalmarnäs
Plogare: Tonys Gräv tel 0457 3428 641

Gator, gc-leder, parkeringar, vändplaner osv i Prestgården by samt delar av Ingby plogas av Linus Toivonen tel 0457 3433 830.

Infoblad om plogningen har bifogats i fakturautskick. Klicka här för att komma till taxorna.
Gällande avgifter och fakturering, kontakta Ann-Britt Jansson tel 329 130 och gällande praktiska arrangemang runt plogningen, kontakta respektive plogare direkt.
//15.10.2021

Publicerad 15.10.2021
Uppdaterad 19.10.2021