Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Taxa för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter 2024

Enligt landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) ska kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringar, det vill säga senast den 30 september 2023. Enligt landskapslagen om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2022:55) kan kommunen meddela om sådana ändringar av avgifterna som följer av denna lag senast en månad före ändringarna införs.

Antagen av Kommunfullmäktige den 29 augusti 2023:

§ 53 Från och med den 1.1.2024 avläggs en 20% rabatt på avgiften för deltidsavtal, för barn som nyttjar verksamheten mellan kl. 8-15 på dagen.

§ 54  Från och med den 1.1.2024 utgörs 63 % av maxtaxan för barnomsorgens maxtaxa för fritidshemsavgift.

 

Klicka här för att komma till Taxor och avgifter.

 

Jomala den 29.9.2023

Publicerad 29.9.2023
Uppdaterad 29.9.2023