Plogning av privata infarter vintern 2020 - 2021

Tekniska förvaltningen meddelar: 

Plogning av privata infarter vinter 2020 - 2021
(OBS, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden).

Distrikt 1
Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp och Ödanböle
Plogare: Tobias Johansson tel 0457 3429 160

Distrikt 2
Gregersö, Möckelö och Södra Sviby
Plogare: MD Svets & Montage tel 040 3616 112

Distrikt 3
Norra Sviby, Södersunda, Norra Torp och Vestansunda
Plogare: Firma John Karlsson tel 0457 3434 993

Distrikt 4
Karrböle, Möckelby, Norrsunda, Ulfsby och Vargsunda
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 5
Andersböle, Björsby, Gölby, Ingby, Jomalaby och Ringsböle
Plogare: Niclas Häggblom tel 0457 5244 310

Distrikt 6
Bremholm, Grönbacka, Jettböle, Lemström, Ytterby, Önningeby och Överby
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 8
Dalkarby
Plogare: Fredrik Andersson tel 040 8770 510

Distrikt 9
Kalmsta, Vesterkalmare och Österkalmare
Plogare: Robin Mansén tel 040 7304 888

Distrikt 10
Kalmarnäs
Plogare: Tonys gräv tel 0457 3428 641

 

Distrikt 7, Prestgården samt delar av Ingby, enbart gator, gc-leder, vändplaner samt parkeringar plogas av Linus Toivonen tel nr 0457 3433 830.

Taxor för plogningsavgifter finns på kommunens hemsida under https://www.jomala.ax/taxor/taxa-plogning-privata-vagar

Publicerad 15.10.2020
Uppdaterad 21.10.2020