Valinformation - Riksdagsvalet 2.4.2023

Valets logotyp

Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023 kl. 9.00 - 20.00.

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. 

 

Kandidater

Kandidatsammanställning för landskapet Ålands valkrets hittas till höger under bilagor. Övriga Finlands kandidatsammanställningar hittas här https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/ehd_listat_kokomaa.htm

 

Röstning på valdagen

Jomala kommun har två röstningsområden. På valdagen kan man endast rösta vid den vallokal som anges på meddelandekortet man får hem per post.  Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som tilldelar röstberättigade personer vallokal baserat på var de är skrivna. 

Valet förrättas för röstningsområdena i följande vallokaler:

Röstningsområde 1: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Gölby, Hindersböle, Ingby, Jettböle, Jomalaby, Karrböle, Kihla, Möckelby, Prästgården by, Ringsböle, Vesterkalmare, Ytterby, Önningeby, Österkalmare och Överby.

Vallokal: VIKINGAGÅRDEN (det ”nya” samlingshuset), Godbyvägen 439, Prestgården by.

Röstningsområde 2: Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Möckelö, Norrsunda, Ramsholmen, Sviby, Södersunda, Torp, Ulfsby, Vargsunda, Vestansunda och Ödanböle.

Vallokal: FRIDEBORG, Södersundavägen 764, Gottby.

 

Förhandsröstning

Vid förhandsröstningen under tidsperioden 22 - 28 mars kan alla röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. För Jomalabornas del anordnas förhandsröstning närmast på Posten Åland Ab:s postkontor i Mariehamn enligt följande:

22 mars kl. 9.30-17.00

23 mars kl. 9.30-17.30

24 mars kl. 9.30-17.00

25 mars kl. 10.30-13.30

26 mars stängt

27 mars kl. 9.30-17.00

28 mars kl. 9.30-17.00

 

Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan till hemmaröstning ska göras senast den 21 mars 2023 före kl. 16.00 till centralvalnämnden i Jomala kommun, per telefon 32 910 eller per e-post info@jomala.ax. Blankett som bör inlämnas med anmälan hittas till höger under bilagor.

 

Förhandsröstning på anstalt

Förhandsröstning på Oasen boende- och vårdcenter ordnas den 28.3 kl. 12-15. Endast de som bor på anstalten får rösta på anstalten.

 

Brevröstning

Röstberättigade som inte har hemkommun i Finland och andra röstberättigade som bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen får rösta per brev från utlandet (brevröstning). Man beställer själv brevröstningshandlingar via webben. Mer information om detta här https://vaalit.fi/sv/brevrostning.

Brevröstningshandlingar ska riktas till: Centralvalnämnden i Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala, ÅLAND

 

Identitetsbevis

Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto, när du far till vallokal för att rösta. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För det temporära identitetskortet behöver du två passfoton.

 

Mer information om valet hittas i Vallagen (2.10.1998/714) och på https://vaalit.fi/sv/framsida

I Jomala kommun är det centralvalnämnden som har det övergripande ansvaret för valförrättningen. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig tjänsteman i valfrågor, Heidi Eriksson, per mejl heidi.eriksson@jomala.ax

Centralvalnämndens adress är PB 2, AX-22 151 Jomala, tel. 32 910, e-post: info@jomala.ax.

 

Jomala den 16.2.2023

Å den kommunala centralvalnämnden i Jomalas vägnar,

Heidi Eriksson, sekreterare

Publicerad 16.2.2023
Uppdaterad 20.3.2023