Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2020

Underhållsbidrag för barn justeras upp med 0,77 % fr.o.m. 1.1.2020. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m. 1.1.2020 är det fulla underhållsstödet 167,01 €/mån/barn.

Publicerad 18.12.2019
Uppdaterad 18.12.2019