Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning

Plogning av privata infarter vintern 2023-2024 (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden):

Distrikt 1

Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp och Ödanböle
Plogare: Konrad Johansson tel 0457 3438 703  (NY)

Distrikt 2

Gregersö, Möckelö och Södra Sviby
Plogare: John Karlsson tel 0457 -3434993,  Fredrik Andersson tel 040 8770 510  (NY)

Distrikt 3

Norra Sviby, Södersunda, Norra Torp och Vestansunda
Plogare: Kristoffer Lundberg Lantbruksservice tel 040 7524 946  (NY)

Distrikt 4

Karrböle, Möckelby, Norrsunda, Ulfsby och Vargsunda
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 5

Andersböle, Björsby, Gölby, Ingby, Jomalaby och Ringsböle
Plogare: Niclas Häggblom tel 0457 5244 310

Distrikt 6

Bremholm, Grönbacka, Jettböle, Lemström, Ytterby, Önningeby och Överby
Plogare: Mikael Karlsson tel 040 5625 369

Distrikt 7

Prestgården by och delar av Ingby
Plogare: Björsby Fixaren Anders Ojala tel 040 5035 797

Distrikt 8

Dalkarby
Plogare: Fredrik Andersson tel 040 8770 510

Distrikt 9

Kalmsta, Vesterkalmare och Österkalmare
Plogare: Robin Mansén tel 040 7304 888

Distrikt 10

Kalmarnäs
Plogare: Robin Mansén tel 040 7304 888  (NY)

 

Taxa för plogningsavgifter finns på kommunens hemsida, se https://www.jomala.ax/taxor-och-avgifter.

Gällande avgifter och fakturering, kontakta Ann-Britt Jansson tel. 329 130.

Gällande praktiska arrangemang runt plogningen, kontakta respektive plogare direkt för snabbast åtgärd.

//Tekniska förvaltningen
29.9.2023

Publicerad 29.9.2023
Uppdaterad 24.10.2023