Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.9.2023 - Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning
Plogning av privata infarter vintern 2023-2024 (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden): Distrikt 1 Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp...
Läs mer om Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning ›
6.2.2024 - Jomala kommun lediganslår en tjänst som kommuntekniker
Tjänsten som kommuntekniker är underställd teknisk chef och till arbetsuppgifterna hör bland annat att handha de kommunala fastigheternas underhåll och skötsel, övervaka de kommunala vägarna samt...
Läs mer om Jomala kommun lediganslår en tjänst som kommuntekniker ›
2.2.2024 - Jomala kommun lediganslår flera tjänster och befattningar vid kommunens skolor
Jomala kommun lediganslår
Läs mer om Jomala kommun lediganslår flera tjänster och befattningar vid kommunens skolor ›
30.1.2024 - Information om hur vinter och kyla påverkar våra fastigheter
Vinter och kyla påverkar våra fastigheter. Den långa köldperioden kan göra att mätare och vattenrör fryser sönder vilket kan leda till vattenläckor. Se därför över vattenrören i din sommarstuga och...
Läs mer om Information om hur vinter och kyla påverkar våra fastigheter ›
23.1.2024 - Kommunens infoblad februari 2024
Här finns kommunens infoblad nr 2 för februari 2024. Varsågoda!
Läs mer om Kommunens infoblad februari 2024 ›
15.1.2024 - Vattenavbrott
På grund av ett avbrott i en huvudvattenledning är delar av Maxingeområdet utan vatten eller har sämre vattentryck. Ingen information finns just nu om när vattnet är tillbaka. Arbete pågår för att...
Läs mer om Vattenavbrott ›
22.12.2023 - Kommunens infoblad nr 1 januari 2024
Här finns infoblad nr 1 för januari 2024, varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad nr 1 januari 2024 ›
29.11.2023 - Kommunbladet december 2023
Här finns kommunens infoblad nr 11 för december 2023. Varsågod!
Läs mer om Kommunbladet december 2023 ›
21.11.2023 - Kommunens infoblad december 2023
här finns infobladet för december 2023, varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad december 2023 ›
13.11.2023 - Meddelande till vårdnadshavare om barnomsorg till hösten 2024
Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2024 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast den 16 februari 2024....
Läs mer om Meddelande till vårdnadshavare om barnomsorg till hösten 2024 ›

Sidor