Samhällsinformation

Ålands landskapsregering, Statens Ämbetsverk på Åland, Räddningsverket Mariehamn och Räddningsområde Ålands landskommuner har tagit fram samhällsinformation för beredskap vid en eventuell kris. Informationen har samlats i broschyren "Om krisen kommer" som finns publicerad som bilaga till höger. Broschyren delas också ut till alla hushåll i landskapet Åland. 

Ta gärna del av informationen. Vi kan alla bidra till ett mer förberett samhälle! 

8.5.2019

Publicerad 8.5.2019
Uppdaterad 8.5.2019