Meddelande från tekniska förvaltningen

Ändring av rutinerna för vattenfakturering

Från och med 1 januari 2020 faktureras vatten fyra gånger per år, istället för två. Det blir fortfarande en avläsning per år, men istället för en uppskattningsfaktura på våren, kommer tre sådana kvartalsvis.

Som tidigare dras förbrukningen på uppskattningsfakturorna av som betalt förskott på avläsningsfakturan. Detta gäller alla som inte har något annat avtalat. För att komma i fas med kvartalsfaktureringen görs ytterligare en per 31.12, utskick i januari. 

Vid eventuella frågor, kontakta tekniska förvaltningen per telefon 329 130 eller per mail vatten@jomala.ax.

 

Nya priser fr.o.m. 1 januari 2020

Vatten: 1,51 euro/m³

Avloppsvatten: 2,64 euro/m³

Grundavgift: 57,16 euro/år

Mätarhyra för 5 m³ mätare: 10,98 euro/år

Slamtömning från sluten tank: 6,25 euro/m³

Samtliga priser exkl. moms.

Publicerad 5.12.2019
Uppdaterad 5.12.2019