Meddelande till allmänheten - Kommunala telefonnummer

Den 29.8.2022 har Jomala kommun implementerat ett nytt växelsystem vilket medför att vissa telefonnummer inom kommunens verksamheter kommer förnyas. Till följd av detta kan det uppstå situationer där man ringer ett telefonnummer och bemöts av ett automatiskt svar som hänvisar en till ett uppdaterat telefonnummer. 

De telefonnummer som förnyas är nedanstående:

31686                 Hemvården, Rönngården

50460                 Österkulla Daghem

31579                 Daghemmet Vikingen

32427                 Gottby Daghem

31240                 Överby Daghem

50474                 Sviby Daghem

31612                 Fritidshemmet Humlan

32471                 Södersunda Skola /Södersunda Fritidshem

31725                 Jomala Bibliotek

31742                 Bibliotek- och kulturchef, Mervi Appel

Utöver detta kommer ett flertal av kommunens anställda som tidigare bara haft mobilnummer även få ett fastnätsnummer. 

Kontaktuppgifterna är nu uppdaterade på kommunens hemsida, vänligen se https://www.jomala.ax/kontaktpersoner för mer info!

Om ni stöter på frågor, inte når den ni ska eller allmänt upplever störningar i telefonin, vänligen kontakta vik. kommunsekreterare Heidi Eriksson på heidi.eriksson@jomala.ax eller +358 345 7702.

//29.8.2022

Publicerad 11.8.2022
Uppdaterad 29.8.2022