Kommunens solcellspaneler

Eftersom våren tycks ha tagit en paus igen tänkte vi påvisa att solen åtminstone lyste en del i februari.

Kommunkansliets solcellspaneler har totalt producerat 777,56 kWh motsvarande 304,8kg CO2 eller 1 planterat träd.

Under februari producerade panelerna 316,12 kWh vilket motsvarade ungefär 8% av kansliets elförbrukning, och vi sålde 4 kWh till Elandelslaget vilket vi erhöll 0,09€ för. Däremot sänkte solcellerna elräkningen med 6,4%.

Vid Rönngårdens servicehus har panelerna producerat totalt 3 120 kWh motsvarande 1 221,43 kg CO2 eller 4 planterade träd.

Under februari producerade panelerna 1 340 kWh vilket motsvarade ungefär 4,5% av Rönngårdens elförbrukning. Detta sänkte elräkningen med ungefär 5,3%.

 

På dessa länkade sidor kan man följa utvecklingen: 

Jomala kommunkansli https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=81365bbb-ee5a-4248-ae40-2b182b918c68

Rönngårdens servicehus https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=a666fd20-d59e-45c5-92d8-0cc902188081

I hopp om mera sol!

Robin Mattsson
Kommuntekniker 

Publicerad 11.3.2020
Uppdaterad 11.3.2020