Jomala Samlingshus

Byggnadskommittén för Samlingshuset har utsett Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab som entreprenör för nybyggnation av Samlingshuset i Prestgården by. En byggnad om ca 3 000 m2 som byggs enligt Miljöbyggnad 3.0 och omfattar idrotthall, bibliotek, daghem och fritid. Byggkostnaden för Samlingshuset är 4 670 000 euro och byggstart sker i november 2018. Verksamheterna förväntas starta under 2020.

Byggnadskommittén
Jomala Kommun

För mer information kontakta ordförande för Byggnadskommittén, Dennis Jansson, tel. 0457 5757 000.

 

Magnus Nordin
Teknisk chef

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 19.10.2018