Information och riktlinjer till kommunerna gällande öppnandet av grundskolorna

Ålands landskapsregering har 6.5.2020 lämnat information och riktlinjer till kommunerna gällande öppnandet av grundskolorna. Informationen finns publicerad som en bilaga i menyraden. 

//6.5.2020

Publicerad 6.5.2020
Uppdaterad 6.5.2020