Information från fritidsförvaltningen med anledning av undantagsförhållandet

Finlands regering informerade genom en presskonferens 16.3.2020 att regeringen i samarbete med rikets president har konstaterat att Finland befinner sig i undantagsförhållande på grund av coronavirusutbrottet. Undantagsförhållandet omfattar även Åland.

Det primära syftet med att införa dessa åtgärder är att skydda befolkningen och att trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan. Alla invånare ska sträva efter att minska den sociala interaktionen och vara aktsamma gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar. För offentliga sammankomster gäller att dessa begränsas till tio personer. Allmänheten rekommenderas även av Finlands regering att undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

VIKINGAHALLEN

Vikingahallen håller stängt tills vidare från och med 6.4.2020.

Har du frågor kan du kontakta fritidschef Calle Greiff 0457 5958362.

FRITIDSGÅRDEN

All verksamhet kopplad till fritidsgården samt fritidsledaren vilar under tiden 18.3 – 13.4.2020 p.g.a. undantagsförhållandet.

//18.3.2020
Informationen gällande Vikingahallen är uppdaterad 1.4.2020.

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 1.4.2020