Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

19.9.2023 - MEDDELANDE OM VALFÖRRÄTTNINGEN VID LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET 2023
Centralvalnämnden meddelar att ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas i Jomala kommun söndagen den 15 oktober 2023 kl. 9.00-20.00. Vid kommunalvalet i Jomala ska 21 fullmäktigeledamöter väljas...
Läs mer om MEDDELANDE OM VALFÖRRÄTTNINGEN VID LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET 2023 ›
29.9.2023 - Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning
Plogning av privata infarter vintern 2023-2024 (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden): Distrikt 1 Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp...
Läs mer om Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning ›
29.9.2023 - Taxa för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter 2024
Enligt landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) ska kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringar, det vill säga senast den 30...
Läs mer om Taxa för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter 2024 ›
25.9.2023 - Kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023
Här är kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023. Varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023 ›
19.9.2023 - Sammanställning av kandidatlistor i kommunalvalet 2023
Centralvalnämnden har 18.9.2023 fastställt sammanställningen av kandidatlistor till kommunalvalet i Jomala. Till kommunfullmäktige ska 21 ledamöter väljas.  Sammanställningen finns som en bilaga i...
Läs mer om Sammanställning av kandidatlistor i kommunalvalet 2023 ›
7.9.2023 - Vikarier till barnomsorgen
Jomala kommun söker vikarier till barnomsorgen. På våra daghem arbetar engagerade lärare i barnomsorg, barnskötare och assistenter tillsammans med våra härliga och upptäckarivriga barn. Vi erbjuder...
Läs mer om Vikarier till barnomsorgen ›
21.8.2023 - Infobladet för september 2023
Här finns kommunens infoblad för september 2023. Varsågoda!
Läs mer om Infobladet för september 2023 ›
14.7.2023 - Beställning av brevröstningshandlingar inför höstens val har öppnat!
Nu kan du beställa brevröstningshandlingar från landskapsregeringen inför höstens val! Från och med idag är det möjligt att beställa brevröstningshandlingar inför höstens lagtings- och kommunalval. ...
Läs mer om Beställning av brevröstningshandlingar inför höstens val har öppnat! ›
27.4.2023 - Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete
I budgeten för 2023 gav fullmäktige kommunen i uppdrag att tillsätta en politisk kommitté som ska arbeta med att ta fram en klimatstrategi för Jomala kommun. Kommittén blev tillsatt av...
Läs mer om Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete ›
6.4.2023 - Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland
Som bilagor till höger hittas information på svenska, ukrainska och ryska angående vad överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland innebär. 
Läs mer om Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland ›