Barnomsorgen under tiden 14.4-13.5.2020

Alla daghem är öppna. Ålands landskapsregering rekommenderar ändå att de föräldrar som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. Det innebär att familjer där en förälder är hemma inte ska nyttja barnomsorg, om det inte finns särskilda skäl för det. Detta gäller dig som är föräldraledig, vårdledig, arbetssökande, permitterad, studerande med uppehåll i studierna, beordrad att vara hemma från arbetet eller hemma med andra barn som t.ex. är hemma från skolan eller sjuka.

De barn som deltar i verksamheten ska vara helt friska.

Barn som är sjuka, även med lindrigare symptom, ska stanna hemma från barnomsorgen tills de är friska + en symptomfri dag.

Kommunstyrelsen tog beslut om barnomsorgsavgifterna under undantagsförhållande. De familjer som inte nyttjat barnomsorgsplatsen under tiden 19-31.3.2020 beviljas reducering av barnomsorgsavgiften för mars månad med en halv månadsavgift. Om barnet är frånvarande under tiden 1-15.4.2020 beviljas på samma sätt reducering av barnomsorgsavgiften för april månad med en halv månadsavgift och om barnet inte nyttjar barnomsorgsplatsen under april månad är månaden avgiftsfri. På samma sätt förlängs avgiftsfriheten under maj tills 13.5.2020 och utöver detta om undantagstillståndet förlängs ytterligare. Detta under förutsättning att frånvaron på förhand meddelats till daghemmets föreståndare.

Kommunstyrelsen vill även påpeka att enskilda familjer alltid har möjlighet att ansöka om efterskänkning av barnomsorgsavgiften enligt gällande principer.

Lekparksverksamheten är fortsättningsvis stängd till och med 13.5.2020.

Jomala kommun bevakar händelseutvecklingen och följer direktiv från landskapsregeringen, ÅHS, THL och övriga behöriga myndigheter. Så snart kommunen får eventuell ny information vidareförmedlas denna främst på kommunens websida www.jomala.ax och facebooksida.

//8.4.2020

Publicerad 8.4.2020
Uppdaterad 8.4.2020