Barnomsorgen hösten 2020

Från och med augusti 2020 är alla daghem öppna som vanligt, men vi fortsätter att följa rekommendationerna som ges med anledning av COVID 19 av landskapsregeringen, ÅHS, THL och övriga berörda myndigheter.

Det viktigaste är att inga barn eller vuxna ska komma till daghemmen ifall denna har några som helst symtom som tyder på sjukdom.

Personer med symtom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning genom ÅHS. Om testresultatet är negativt och symtomen klart minskar, kan barnet återvända till daghemmet även om symtomen inte helt har avtagit.

Den som har blivit smittad med konstaterat coronavirus ska stanna borta från daghemmet i minst 14 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att han eller hon har varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till daghemmet.

Barnen och personalen kommer fortsättningsvis att vistas ute stora delar av dagen och vi håller en god hand- och hosthygien.

Lekparksverksamheten öppnar igen den 1 september 2020.

Samma direktiv gäller lekparksverksamheten så som övrig barnomsorg. Inga barn eller vuxna ska komma till lekparksverksamheten ifall denna har några som helst symtom som tyder på sjukdom.

Så snart kommunen får eventuell ny information vidareförmedlas denna främst på kommunens webbplats www.jomala.ax och facebook-sida.
//17.8.2020

Publicerad 17.8.2020
Uppdaterad 17.8.2020