Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.11.2023 - Assistent i barnomsorg
Jomala kommun söker en assistent till barnomsorgen, 30 timmar per vecka, med placering på Gottby daghem. Anställningen inleds omgående enligt överenskommelse och fortgår till 30.06.2024....
Läs mer om Assistent i barnomsorg ›
29.11.2023 - Kommunbladet december 2023
Här finns kommunens infoblad nr 11 för december 2023. Varsågod!
Läs mer om Kommunbladet december 2023 ›
21.11.2023 - Kommunens infoblad december 2023
här finns infobladet för december 2023, varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad december 2023 ›
23.10.2023 - Kommunens infoblad nr 10 för november 2023
Här finns kommunens infoblad nr 10 för november. Varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad nr 10 för november 2023 ›
19.10.2023 - Meddelande om valresultatet - kommunalvalet 2023
Centralvalnämnden har 19.10.2023 (§ 72) fastställt valresultatet i kommunalvalet i Jomala 2023. Meddelande om valresultatet inklusive besvärsanvisning finns som bilaga i menyraden.  //19.10.2023
Läs mer om Meddelande om valresultatet - kommunalvalet 2023 ›
25.9.2023 - Kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023
Här är kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023. Varsågod!
Läs mer om Kommunens infoblad nr 9 för oktober 2023 ›
21.8.2023 - Infobladet för september 2023
Här finns kommunens infoblad för september 2023. Varsågoda!
Läs mer om Infobladet för september 2023 ›
27.4.2023 - Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete
I budgeten för 2023 gav fullmäktige kommunen i uppdrag att tillsätta en politisk kommitté som ska arbeta med att ta fram en klimatstrategi för Jomala kommun. Kommittén blev tillsatt av...
Läs mer om Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete ›
6.4.2023 - Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland
Som bilagor till höger hittas information på svenska, ukrainska och ryska angående vad överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland innebär. 
Läs mer om Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland ›