Jomala kommun begär anbud för två (2) tjänstebilar till hemvården i Jomala kommun. Anbudshandlingar och mer information finns på kommunens sida på webbplatsen e-avrop. https://www.e-avrop.com/jomala/...