BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2019     Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2019 ser vi gärna att Ni lämnar in Er...