Nyheter

20.3.2020 - Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet
Finlands regering beslutade 16.3.2020 att vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets...
Läs mer om Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet ›
19.3.2020 - Barnomsorgen under tiden 18.3-13.4.2020
Alla daghem är öppna. Ålands landskapsregering rekommenderar ändå att de föräldrar som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. Det innebär att familjer där en förälder är hemma...
Läs mer om Barnomsorgen under tiden 18.3-13.4.2020 ›
18.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagsförhållandet
Finlands regering informerade genom en presskonferens 16.3.2020 att regeringen i samarbete med rikets president har konstaterat att Finland befinner sig i undantagsförhållande på grund av...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagsförhållandet ›