Jomala kommun lediganslår en ordinarie befattning som Serviceman med 80% arbetstid. Till arbetsuppgifterna hör främst fastighetsskötsel vid kommunens fastigheter, men även andra arbeten kan förekomma...