Jomala kommun lediganslår följande tjänster och befattningar: