Nyheter

12.9.2019 - Rösträtt och rätt att kandidera i höstens val
Landskapsregeringen informerar om rösträtt och rätt att kandidera i höstens val. Informationen hittar du här nedan eller på landskapets hemsida. Se länken: https://www.regeringen.ax/anslagstavla/...
Läs mer om Rösträtt och rätt att kandidera i höstens val ›
11.9.2019 - Plogning
Plogning av privata infarter i kommunens regi vintern 2019/2020 fortsätter såsom föregående vinter. Avgifterna är i euro inkl. moms, fastställda av kommunfullmäktige den 27 augusti 2019. 0     – 100...
Läs mer om Plogning ›
28.8.2019 - Vägarbeten Kungsövägen och Möskatsvägen
Grundförbättring av Kungsövägen och Möskatsvägen påbörjas tisdag 3.9.2019. Arbetena kommer att pågå under september – oktober vilket kan innebära begränsad framkomlighet på sträckan. Kör försiktigt...
Läs mer om Vägarbeten Kungsövägen och Möskatsvägen ›
22.8.2019 - Affischering i samband med lagtings- och kommunalvalet 2019
Kommunstyrelsen beslöt den 19 augusti 2019 att tillåta affischering på kommunens mark- och vägområden i samband med lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober 2019 för de kandidater och partier som...
Läs mer om Affischering i samband med lagtings- och kommunalvalet 2019 ›
28.2.2019 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019
ÄRENDEN: 9 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 10 ANMÄLNINGSÄRENDEN 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 12 GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION 13 GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019 ›
17.12.2018 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragnindlista den 19 december 2018
ÄRENDEN: 44 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 45 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 46 § SOTNING - UPPSÄGANDE AV AVTAL LUMPARLAND 47 § GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 48 § SOTNING – LUMPARLAND, SUND OCH VÅRDÖ KOMMUNER...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragnindlista den 19 december 2018 ›