Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023 kl. 9.00 - 20.00. Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.    Kandidater...