Nyheter

22.3.2019 - Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs
Offentlig delgivning  Ett förslag till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018 har arbetats fram. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och...
Läs mer om Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs ›
28.2.2019 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019
ÄRENDEN: 9 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 10 ANMÄLNINGSÄRENDEN 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 12 GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION 13 GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019 ›
17.12.2018 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragnindlista den 19 december 2018
ÄRENDEN: 44 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 45 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 46 § SOTNING - UPPSÄGANDE AV AVTAL LUMPARLAND 47 § GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 48 § SOTNING – LUMPARLAND, SUND OCH VÅRDÖ KOMMUNER...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragnindlista den 19 december 2018 ›