Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Lämna synpunkter på sidan

Vi försöker se till att informationen på vår hemsida är uppdaterad, korrekt och tillgänglig, men fel kan förekomma. Beskriv din synpunkt eller felet du upplever så tydligt som möjligt och klicka sedan på skicka för att skicka in felrapporten. Fel som kommer till vår kännedom kommer vi att försöka rätta till. Kom ihåg att även lämna någon kontaktuppgift så att vi kan återkoppla till dig.

Vi strävar efter att kommunens hemsida ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 2.5.2023