Elektronisk anslagstavla

Publicerad 25.4.2019 08:19

Centralvalnämnden sammanträder måndagen den 29 april 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

32                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 17.4.2019 12:23

En sammanställning av tjänstemannabeslut fattade av kommundirektör, fritidschef, biblioteks- och kulturchef, teknisk chef, socialförvaltning och skolförvaltning under perioden 1.1.2019 – 31.3.2019 

Publicerad 17.4.2019 12:10

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 23 april 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

63                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 27.3.2019 09:11

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 1 april 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

50                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 18.3.2019 08:29

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42220 samt gatu- och parkområde i Prestgården by jämte beskrivning av de

Publicerad 30.1.2019 10:19

En sammanställning av tjänstemannabeslut fattade av kommundirektör, fritidschef, biblioteks- och kulturchef, teknisk chef, socialförvaltning och skolförvaltning under perioden 1.10.2018 – 31.12.201

Publicerad 11.12.2018 08:34

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti

Publicerad 11.10.2018 14:04

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018