Elektronisk anslagstavla

Publicerad 30.1.2019 09:49 | Uppdaterad 30.1.2019 09:50

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 4 februari 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

13 §                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 24.1.2019 09:50

ÄRENDEN:

1 §                       Sammanträdets konstituerande

2 §                       Anmälningsärenden

Publicerad 11.12.2018 08:34

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti

Publicerad 11.10.2018 14:04

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018.

Publicerad 11.9.2018 13:09

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 10 september 2018 att anta gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade den 29.11.2016 för den infartsgata som finns angiven i den

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018