Elektronisk anslagstavla

Publicerad 10.9.2021 09:49

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 8.9.2021 12:20

Kommunstyrelsen sammanträder mådagen den 13 september 2021 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

156                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 2.9.2021 14:54

Meddelande om bygglov och tillståndsbeslut

Publicerad 31.8.2021 01:00

Ett förslag till ändring av delgeneralplanen för Sviby och Torp byar för fastigheten Kvarnbacken 3:95 och Norra Bergshöjden 3:105 m.fl. jämte beskrivning av den 19 mars 2021 har tagits fram.

Publicerad 31.8.2021 01:00

Ett förslag till ändring av delgeneralplanen för Sviby och Torp byar för del av fastigheten Mansas 7:14 jämte beskrivning av den 31 maj 2021 har tagits fram.

Publicerad 24.8.2021 10:17

Protokoll och bilagor från kommunstyrelsens sammanträde 23.08.2021 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Publicerad 18.8.2021 14:39 | Uppdaterad 18.8.2021 14:40

Kommunstyrelsen sammanträder mådagen den 23 augusti 2021 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

130                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 18.6.2021 14:26

26                        Sammanträdets konstituerande

27                        Anmälningsärenden

28                        Hammarlands kommun - Upphandling av manskapsbil

Publicerad 22.4.2021 16:13

ÄRENDEN:

19                        Sammanträdets konstituerande

20                        Anmälningsärenden

21                        Saltviks kommun - Släckningsbil

Publicerad 14.1.2021 16:32

ÄRENDEN:

1                           Sammanträdets konstituerande

2                           Anmälningsärenden

3                           Dispositionsplaner 2021

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018