Elektronisk anslagstavla

Publicerad 14.9.2022 09:17 | Uppdaterad 15.9.2022 07:59

Kommunfullmäktige sammanträder 20 september 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

 

38                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 13.9.2022 13:17

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 23.08.2022 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken: https://www.jomala.ax/protokoll

Publicerad 12.9.2022 14:15 | Uppdaterad 13.9.2022 10:34

Den gemensamma räddningsnämnden sammanträder torsdag 15.9.2022 kl. 18.30 på kommungården I Jomala för behandling av följande ärenden;

40  Sammanträdets konstituerande

Publicerad 9.9.2022 08:11

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 7.9.2022 10:15 | Uppdaterad 8.9.2022 08:26

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 12 september 2022 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

 

142  Sammanträdets konstituerande

Publicerad 2.9.2022 07:51 | Uppdaterad 2.9.2022 09:11

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 1.9.2022 17:23 | Uppdaterad 1.9.2022 18:03

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 26.8.2022 09:08

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 24.8.2022 14:16

Kungörelse Mise styrelseprotokoll 9/2022

Mise kungör att protokoll MISE 9/2022 från 24.8.2022 har publicerats i TWeb den 24.8.2022.

Publicerad 24.8.2022 08:16

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 23.08.2022 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken: https://www.jomala.ax/protokoll

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022