Elektronisk anslagstavla

Publicerad 27.9.2018 11:15

Byggnämndens protokoll den 26 september 2018

Publicerad 26.9.2018 11:41

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 1 oktober 2018 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

203 §                    Sammanträdets konstituerande

Publicerad 12.9.2018 10:39

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 september 2018 kl 19:00 för behandling av följande ärenden:

38 §                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 11.9.2018 13:09

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 10 september 2018 att anta gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade den 29.11.2016 för den infartsgata som finns angiven i den

Publicerad 6.9.2018 15:47

ÄRENDEN:

28 §                     Sammanträdets konstituerande

29 §                     Anmälningsärenden

30 §                     Taxor, kommunernas brandväsende

Publicerad 5.9.2018 14:54

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 10 september 2018 kl. 16:00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018