Nyheter

Fritidschef

Jomala kommun lediganslår en tjänst som FRITIDSCHEF Tjänsten utgör en tillsvidare heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse, dock gärna så snart som möjligt. En prövotid om sex (6) månader...

Allmänt påseende - detaljplaneändring för kvarter 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 6 mars 2018 att ställa ut förslag till detaljplaneändring för kvarteren 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by jämte beskrivning av den 16...

Den gemensamma räddningsnämnden sammanträder 22.3.2018

Den gemensamma räddningsnämnden sammanträder 22.3.2018 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden: 10 § Sammanträdets konstituerande 11 § Anmälningsärenden 12 § Tillsyn över obligatorisk...

Kalender

7.3.2018 (Hela dagen)

Arvet - en utställning av Keathy Ericsson-Jourdan

Jomala bibliotek
27.3.2018 18:30

Sagostund på kvällstid

Jomala bibliotek
28.3.2018 16:30

Byggnämnden sammanträder