Nyheter

Byggnämndens föredragningslista 30.5.2018

GDPR - dataskydd och personuppgiftshantering i Jomala kommun

Fredagen den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Med anledning av detta har Jomala kommun tagit fram nya principer för dataskydd och personuppgiftshantering. Du kan ta del...

Allmänt påseende - vägplan för GC-väg från Oceangränd till Målar-Gabriels väg

Meddelande om offentlig delgivning   Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion 0 – 250, i Ingby by...