Nyheter

Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 25.1.2018

ÄRENDEN: 1 §                       Sammanträdets konstituerande 2 §                       Anmälningsärenden 3 §                       Dispositionsplan för respektive kommuns budget 2018 4...

Centralvalnämndens föredragningslista 24.1.2018

Centralvalnämnden sammanträder 24.1.2018 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden: 1 §                      Sammanträdets konstituerande 2 §                      Godkännande av valförrättare vid...

Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by

Kommunstyrelsen i Jomala har den 27 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 9 januari 2018. Den antagna...

Kalender

8.1.2018 (Hela dagen)

Målningar av Bo Torgé

Jomala bibliotek
23.1.2018 18:00

Stickcafé

Rönngården
29.1.2018 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet