Nyheter

Byggnämndens föredragningslista 25.04.2018

Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 25 april 2018

ÄRENDEN: 17 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 18 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 19 § FINSTRÖMS KOMMUN - UPPHANDLING AV MANSKAPSBIL 20 § GDPR 21 § FSB R.F.- KOINGRESS 19-20 MAJ 2018 22 § MÖTETS AVSLUTNING

Kommunstyrelsens föredragningslista 23.4.2018

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 23 april 2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden: 73 §                    Sammanträdets konstituerande 74 §                   ...

Kalender

3.4.2018 (Hela dagen)

Läderkompott

Jomala bibliotek
24.4.2018 18:30

Sagostund på kvällstid

Jomala bibliotek
25.4.2018 16:30

Byggnämnden sammanträder