Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-2019

 

Ordinarie ledamöter

Parti
Ordf. Harry Jansson
Mob. 0457 3135 296
C
Vice ordf. Carina Aaltonen
Mob. 040 564 5102
Soc
  Tomas Boedeker
Mob. 040 0452349
MSÅ
  Roger Eriksson
Mob. 040 594 2754 
Lib
  Annika Hambrudd
Mob. 0457 343 1786  
C
  Suzanne Milestad-Styrström MSÅ
  Peggy Eriksson
Mob. 040 719 5873
ÅF

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 17.1.2018