Bild på åker

Näringsliv

Det lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Jomala kommun. Kommunen kan genom bl.a. planläggning skapa arbetsplatsområden både på egen och privat mark. Om du har frågor kring tillgängliga områden i Jomala är du välkommen att ta kontakt.

I menyraden hittar du även information om upphandling och tillstånd och regler, men även länkar till andra myndigheter och organisationer som är behjälpliga i näringslivsfrågor.

Ålands näringsliv

Ålands näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Arbetsmarknad och studier

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering. Hos AMS kan du få information om lediga jobb och hur du söker studiestöd.

Landskapsregeringens näringsavdelning

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 7.12.2017